Disclaimer

U bent hier

Disclaimer

Artikel 1
Deze site wordt door de Betaald Voetbal Organisatie Helmond Sport vanuit Nederland beheerd en voldoet aan de Nederlandse wet.

Artikel 2
Het beheer alsmede de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze site ligt bij Helmond Sport te Helmond. Het copyright en het eigendom van het concept van deze website liggen bij 2atwork.com te Helmond.

Artikel 3
Materiaal van deze site mag op geen enkele wijze worden gekopieerd, naar een andere computer worden verstuurd, op een elektronisch prikbord worden geplaatst, worden gewijzigd of op enigerlei wijze worden verspreid. Wel is het toegestaan om één kopie van het materiaal op een stand-alone computer voor privé-thuisgebruik te downloaden, mits u alle auteursrechtelijke berichten en andere handelsmerken intact laat. Het gebruik van dergelijk materiaal op enige andere website of binnen een andere computeromgeving is verboden.

Artikel 4
Hoewel Helmond Sport voldoende aandacht besteedt aan het correct en up to date houden van haar site, geeft Helmond Sport geen garantie of verklaringen ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Helmond Sport accepteert geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheden of ontbrekende informatie betreffende de inhoud van de site. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment worden gewijzigd.

Artikel 5
Elke software van derden die van een site kan worden gedownload die door een derde wordt beheerd (en waarnaar op deze site wordt verwezen of waarnaar via deze site wordt doorgelinkt) valt onder de verantwoordelijkheid van die partij en niet onder die van Helmond Sport die geen verantwoordelijkheid zal dragen of aansprakelijkheid zal erkennen ten aanzien van enige verliezen, schade, virussen of anderszins, welke kunnen ontstaan wanneer u dergelijke software downloadt.