Stichting Helmond Sport Samen

Helmond Sport staat middenin de samenleving en vindt het belangrijk om iets terug te doen. Niet alleen een keer per twee weken op het veld, maar ook doordeweeks in de regio Helmond en rondom het Lavans Stadion. Om een relevante bijdrage te kunnen leveren heeft Helmond Sport gekeken wat er speelt in de regio en waar ze van betekenis kan zijn. Dit heeft geresulteerd in verschillende maatschappelijke projecten die onder de vlag van Helmond Sport Samen vallen. 
Met ingang van het jaar 2014 is er een aparte stichting opgericht voor de maatschappelijke projecten vanuit Helmond Sport. De stichting heeft als naam: Stichting Helmond Sport Samen. De doelstelling is van de stichting is door inzet van sport als middel een verbeterde sociale en maatschappelijke positie te bewerkstelligen voor inwoners van Helmond en omgeving.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Zich in te zetten voor maatschappelijke projecten van Helmond Sport
  • Het aanbieden van sportactiviteiten voor alle inwoners van Helmond, met bijzondere aandacht voor mensen met een beperking
  • Het aanbieden van activiteiten ter bevordering van een gezonde leefstijl
  • Het bieden van een authentieke leeromgeving aan leerlingen, studenten en participatiedeelnemers
  • Het aanbieden van maatschappelijke stages
  • Het samenwerken met overheden, onderwijsinstellingen, maatschappelijke instellingen en private partners

 

Download brochure

stichting-helmond-sport-samen.jpg

pijler 1

Onze talenten

Opleiden zit Helmond Sport in de genen. Zo worden jonge voetbaltalenten opgeleid bij de jeugdopleiding van Helmond Sport en gestimu- leerd zich in de volle breedte te ontwikkelen. Ook sluit het door Helmond Sport opgezette leercentrum, Playing for Success Helmond goed aan op dit thema. Want ontwikkelen op het veld, maar ook in het klaslokaal, daar gaan we voor. 

pijler 2

Onze gezondheid

Topsport staat synoniem voor gezond eten en voldoende bewegen. Helmond Sport heeft de beschikking over een selectie die daar actief mee bezig is en als rolmodel fungeert richting de jeugd uit de regio Helmond. We zetten onze trainers en spelers van het eerste elftal in om jongeren in beweging te krijgen en om een gezond leefpatroon te stimuleren! Projecten die hierop aansluiten zijn het Vlisco G-voetbalweekend en de Helmond Sport Buurt League (zie pijler 3). 

pijler 3

Onze omgeving

Helmond Sport staat midden in de maatschappij en neemt hier actief aan deel. De club voelt zich betrokken bij de regio Helmond en heeft een voorbeeldfunctie wat betreft integratie en respect. Door te sporten leer je om te gaan met regels, winst en verlies maar ook samen te werken met anderen. Precies waar het om draait als het gaat om leefbaarheid in de wijk. 

Stichting Helmond Sport Samen

RSIN: 853767075

Correspondentie-adres
Stichting Helmond Sport Samen
Postbus 495 5700 AL Helmond
KVK-nummer: 60104759

 

Samenstelling bestuur
T. Glaudemans (voorzitter)
M. van Mensvoort (secretaris)
M. Captein (penningmeester)

Het bestuur is onbezoldigd.

Financieel
De Stichting Helmond Sport Samen is per 16 september 2014 opgericht. De openingsbalans van de Stichting Helmond Sport Samen is hier te vinden.