Helmond Sport / 17 april 2021

Met grote droefenis heeft Helmond Sport kennis genomen van het overlijden van Huub Verhoof. Huub was gedurende lange tijd een trouwe vrijwilliger bij Onze Club, meest recentelijk actief als beheerder van het spelershome bij wedstrijden van de jeugd. 

Helmond Sport wenst zijn familie en andere nabestaanden veel sterkte toe met dit verlies.