Helmond Sport / 15 augustus 2018

kernboodschap: hoe helmond sport haar toekomst ziet en gaat vormgeven

De afgelopen vier maanden heeft Helmond Sport een uitvoerige interne analyse uitgevoerd. Er is met veel mensen binnen en buiten de club gesproken over de positie van Helmond Sport in de stad en de regio en de noodzakelijke vernieuwing. Dit heeft geleid tot een meerjarig beleidsontwikkelingsplan hoe Helmond Sport haar toekomst ziet en gaat vormgeven.

Aanleiding
De (voetbal)wereld verandert continu en het tempo neemt toe. Dit vraagt van een BVO om zichzelf continu te verbeteren en te vernieuwen. Stilstaan is geen optie. De laatste vijf jaar is er een structurele prestatievermindering waarneembaar. Het toeschouwersaantal is gedaald naar gemiddeld 1284 toeschouwers per wedstrijd in het afgelopen seizoen, een vijftiende plaats als gemiddelde eindrangschikking met een negentiende plaats in seizoen 2017-2018, onvoldoende maatschappelijke betrokkenheid en groeiend wantrouwen vanuit de stad en haar regio.

De Multi Functionele Sport Accommodatie (het nieuwe stadion) in 2023, als onderdeel van de Sport- en Beleefcampus, eist een sterke sportieve en maatschappelijke partner. Helmond Sport is dat aan de stad en haar regio verplicht.

Dit vraagt een visie en meerjarig beleidsontwikkelingsplan hoe je als club de toekomst ziet én gaat vormgeven, je verantwoordelijkheid neemt voor de stad Helmond en haar regio.

Helmond Sport meerjarig beleidsontwikkelingsplan: ‘Samen op reis naar de Sport- en beleefcampus in 2023’

Helmond Sport heeft als bespeler van de Multi Functionele Sport Accommodatie en als onderdeel van de Sport- en beleefcampus een mooie toekomst voor zich. Door gastheerschap, het nemen van de rol als verbinder en het delen van topsportexpertise gaan wij onze meerwaarde laten zien voor een sportief, sociaal, gezond en innovatief Helmond. Helmond Sport zal het initiatief nemen om middels samenwerking met de gemeente Helmond, maatschappelijke organisaties, het onderwijs en het bedrijfsleven betekenis te geven aan de toekomst van onze stad en haar regio.  Wij willen de stad weer naar ons toe halen door projecten te organiseren die gericht zijn op gezondheid, onderwijs, talentontwikkeling, economie en innovatie. Ook nodigen wij de Helmondse en regionale sport- en cultuurwereld uit om ons op te zoeken met vragen of ideeën hoe we samen een mooie bijdrage kunnen leveren aan onze stad en de regio.

Helmond Sport is een Betaald Voetbal Organisatie en heeft sportieve ambities. Wij willen in 2023 ieder seizoen in de top van de eerste divisie spelen, met een aantal regionale zelfopgeleide spelers, middels de play-offs strijden voor promotie naar de eredivisie en een toeschouwersaantal van minimaal 3500 supporters. Tevens willen wij in het jaar 2023 beschikken over een volledige zelfstandige jeugdopleiding die is ingericht als beroepsopleiding.

We zijn al onderweg op weg naar de toekomst
De reis naar het nieuwe stadion is inmiddels ingezet. Wij hebben de afgelopen vier maanden het initiatief genomen om de synergie te vergroten met verschillende partners om samen vandaag te gaan reizen naar de Sport- en Beleefcampus.

Ook binnen de organisatie zijn er al de nodige veranderingen doorgevoerd en zijn er stappen gezet, zoals een nieuwe coach, opbouw van een nieuw team, twee nieuwe bestuursleden, nieuwe directeur, samenwerking met NAC Breda, een nieuwe stadionnaamgever, een nieuwe professionele organisatiestructuur waar voetbal centraal staat, een nieuwe veiligheidscoördinator, een nieuwe cateraar en wij zijn gestart met een zelfstandige jeugdopleiding i.s.m. OMO.

Ambitie seizoen 2018-2019

Vanuit de visie hoe Helmond Sport haar toekomst ziet en gaat vormgeven hebben wij een ambitie geformuleerd: Een stijging van het gemiddeld aantal toeschouwers van 1284 naar minimaal 2000. (+36%)

Wij zullen na vijf mindere jaren stap voor stap werken aan het verbeteren van de sportieve prestaties en een gezonde bedrijfsvoering.

Daarnaast willen wij een volle business club, een stijging van 217 naar 300 Business Club stoelen. (+38%)

Helmond Sport, van en voor iedereen.