Onze websites

Maatschappelijk / 18 juni 2015

Deelnemers Helmond Sport Buurt League doen iets terug voor hun wijk

Verschillende teams van de Helmond Sport Buurt League hebben afgelopen weken de handen uit de mouwen gestoken voor hun wijk door middel van buurtbijdragen, zo ook het team van West 1.
Onder leiding van teamcoach Lambert van der Heyden (opa van een van de jongens) en Roy de Vries (LEVgroep) werd het team aangemoedigd om ook iets voor hun buurt te doen. “De jongens kwamen zelf met het idee om een eigen voetbaltoernooi voor de kinderen uit de wijk te organiseren”, vertelt Roy de Vries. “Ongeveer 30 kinderen uit de wijk, die volop werden aangemoedigd door diverse ouders, namen deel aan dit toernooi. Het team van West 1 heeft nagenoeg alles zelf geregeld. Iemand heeft de wedstrijd gefloten, een ander hield de punten bij of riep de teams bij elkaar.”

Het ‘eigen toernooi’ van team West 1 vond plaats op het voetbalveld ‘De Rakkertjes’ op de hoek van de Carpstraat/Haaglaan. De reacties uit de wijk over zowel de Helmond Sport Buurt League als het georganiseerde toernooi zijn positief. “Zowel de deelnemers als de ouders vinden het leuk als er iets in de buurt te doen is en er gevoetbald kan worden. Het leeft in de wijk”, vertelt Roy.

Buurtbijdragen
De Helmond Sport Buurt League is een spannende straatvoetbalcompetitie die niet alleen draait om de sportieve prestaties van het team maar ook om de maatschappelijke doelen. In de vorm van buurtbijdragen verdienen de deelnemers juist de belangrijkste punten. Ieder team voert minimaal een bijdrage uit bij Helmond Sport en een in hun eigen buurt. In de leeftijdscategorie 12 t/m 14 jaar nemen zes teams deel aan de Helmond Sport Buurt League, afkomstig uit vijf wijken (Stiphout, Noord, Binnenstad, Oost en West (2x). De Helmond Sport Buurt League draait dit jaar voor de tweede keer.

Foto's: Foto Peet Helmond