Onze websites

Helmond Sport / 30 april 2018

Helmond Sport en Penitentiaire inrichting Ter Peel sluiten convenant

Helmond Sport en Penitentiaire Inrichting Ter Peel hebben zaterdagavond een convenant gesloten om (ex-) gedetineerden naar dagbesteding en/of (vrijwilligers)werk toe te leiden.

De samenwerking heeft als doel de recidive in Helmond en omgeving te verminderen. Beide partijen vinden het van groot belang dat kwetsbare mensen -weer- volwaardig kunnen participeren in de samenleving. Sport kan daarbij een belangrijk middel zijn.

Re-integratie door sport
Leon Vlemmings, algemeen directeur van Helmond Sport is enthousiast over het convenant: “Het past precies bij de rol die we als club nemen, zoals nu de verbinding leggen tussen PI Ter Peel, re-integratie, sport en het bedrijfsleven. De afgelopen maanden is er een (ex-) gedetineerde vanuit PI Ter Peel werkzaam geweest bij Onze Club. Inmiddels heeft deze gedetineerde mede hierdoor een betaalde baan gevonden. We zijn erg tevreden dat we hier een bijdrage aan hebben kunnen leveren. Ook in de toekomst zullen we ons hiervoor blijven inzetten in samenwerking met PI Ter Peel.” 

Ook Yvo Boelhouwers, vestigingsdirecteur van de penitentiaire inrichting (PI) Ter Peel, is blij met de samenwerking. "Een belangrijke taak van ons is het opsluiten van mensen die een celstraf opgelegd hebben gekregen, maar net zo belangrijk is onze taak om al die mensen voor te bereiden op een geslaagde terugkeer in de maatschappij. Daarbij is sport een uitstekend middel. Sport verbindt en verbroedert mensen en om die reden zijn er meerdere gevangenissen in ons land die samenwerken met sportverenigingen. Het gaat om maatwerk waarbij we gedetineerden die voldoen aan de screening/selectiecriteria en daarnaast gemotiveerd zijn en goed gedrag vertonen de kans geven om bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen bij een sportclub.”