Helmond Sport / 23 mei 2023

Helmond Sport heeft afgelopen week aan tafel gezeten met vertegenwoordigers van de supporterstakken We Are Helmond (WAH), Supportersvereniging Helmond Sport (SVHS), de AA-side en NSVO. In dit gesprek is besloten om een gezamenlijke campagne te starten met als doel het aantal seizoenkaarthouders substantieel te verhogen. Tevens is afgesproken dat de prijzen van de seizoenkaarten niet worden verhoogd.

Met de onderlinge samenwerking wordt de goede relatie tussen club en supporters onderstreept, genereert Helmond Sport meer omzet én zit er meer publiek op de tribune. Dat is althans de doelstelling van de campagne. “Als we ergens samen de schouders onder zetten dan krijgen we hier veel voor elkaar. We vertrouwen erop dat we de campagne in gezamenlijkheid tot een succes kunnen maken”, aldus WAH-bestuurslid Maarten Driessen.

Voorzitter Philippe van Esch: “De club streeft een gezonde bedrijfsvoering na. Zoals iedereen weet hebben we thans te kampen met een hevige inflatie en moeten die gestegen kosten goedgemaakt worden. Dat betekent dat we nadrukkelijk alle mogelijke inkomstenbronnen tegen het licht hebben gehouden, zo ook de hoogte van de toegangsprijzen. Maar er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.”

Van Esch vervolgt: “Helmond Sport staat voor beleving en sfeer. Als we enerzijds meer mensen op de tribunes krijgen en anderzijds de financiële planning op orde houden, dan snijdt het mes aan twee kanten. De club is erg blij met het constructieve meedenken van WAH, SVHS, AA-side en NSVO. Samen zetten we de schouders eronder om onze doelstellingen waar te maken.”