Zakelijk / 21 augustus 2012

Vlisco Netherlands B.V. Maatschappelijk Hoofdsponsor

Tijdens een druk bezochte persconferentie heeft Helmond Sport vanmiddag de samenwerking met Vlisco Netherlands BV wereldkundig gemaakt. Deze samenwerking met dit Helmondse bedrijf houdt veel meer in dan een traditionele sponsorovereenkomst. Vlisco gaat Helmond Sport ondersteunen bij maatschappelijke activiteiten. Hans Ouwendijk (CEO Vlisco), Philippe van Esch (voorzitter Helmond Sport) en Mario Captein (algemeen directeur Helmond Sport) legden in woorden uit hoe beide partners hier invulling aan gaan geven.
Hierna werd in een film een aantal maatschappelijke activiteiten getoond, waar Helmond Sport zich mee bezig houdt. De aanwezigen zagen diverse maatschappelijke activiteiten zoals, de herintegratie van arbeidskrachten bij Helmond Sport (in samenwerking met Atlant Groep), Playing for Succes (onderwijsprogramma in het Lavans Stadion voor kinderen met een leerachterstand), de evenementen op het ” Johan Cruijff Helmond Sport Voetbalcourt” aan de Hermelijnstraat en het voetbalweekend voor Gehandicapten-voetballers.

Persbericht: Vlisco Netherlands B.V. Maatschappelijk Hoofdsponsor van Helmond Sport
“Helmond en Vlisco zijn sinds 1846 onlosmakelijk met elkaar verbonden”, aldus Hans Ouwendijk, CEO Vlisco Group. “Deze eeuwenoude unieke relatie tussen onze werknemers en de stad komt tot uiting in een aantal culturele projecten, waarbij Vlisco en de gemeente samenwerken. Veel medewerkers van Vlisco zullen deel gaan nemen aan de activiteiten van ‘Playing for Success’; zo dragen wij met deze samenwerking op sportieve wijze bij aan de gemeenschap waarin wij werkzaam zijn.”

De medewerkers van Vlisco Netherlands B.V. zullen ook betrokken worden bij andere maatschappelijke doelen van Helmond Sport: Vlisco wordt namelijk ook hoofdsponsor van het G-Voetbalweekend, het Helmond Sport voetbalevenement voor verstandelijk en fysiek beperkte voetbalfans. Beide partijen slaan de handen ineen om dit weekend in mei 2013 tot een groot succes te maken.

Philippe van Esch: “Helmond Sport is enorm blij met het enthousiasme van Vlisco voor het Maatschappelijk Hoofdsponsorschap. Vlisco is door haar lange geschiedenis in Helmond een zeer gezichtsbepalend onderdeel van de maatschappij gebleken. Immer zeer sociaal en grensverleggend. Graag verwelkomen wij de gehele Vlisco gemeenschap binnen de Helmond Sport gelederen.”

Ook de gemeente Helmond is verheugd over de samenwerking tussen Helmond Sport en Vlisco. Wethouder Van den Heuvel: “Twee beeldbepalende bedrijven in onze stad slaan de handen ineen. Hier ontstaat een unieke vervlechting van sport- en cultuurbeleving. Het college juicht de sponsorrelatie die Vlisco met Helmond Sport aangaat vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid bijzonder toe. Daarnaast is “Playing for Success” een project dat ik een warm hart toe draag. Als oud-onderwijs man kan ik stellen dat deze kans voor “matig presterende” kinderen om zo in de praktijk te kunnen leren, hun motivatie en prestaties sterk zullen verbeteren. Voorbeelden uit Engeland laten zien dat leerlingen, die taal- en rekenlessen krijgen in een omgeving die hen zeer inspireert tientallen procenten beter scoren. Fantastisch dat onze jeugd, mede door deze betrokkenheid van de Vlisco, die kans nu ook krijgt in Helmond.”

Foto's: Jan Vroomans