VEILIGHEIDSREGELS

Regels met betrekking tot sfeeracties

Helmond Sport ziet graag dat supporters bij thuiswedstrijden sfeeracties organiseren in het stadion. De club zal dan ook in voorkomende gevallen toestemming en medewerking verlenen aan de organisatoren van deze sfeeracties. Om de sfeeracties goed te laten verlopen, zijn er enkele regels waaraan deze acties moeten voldoen.

  • Sfeeracties dienen minimaal 1 week voorafgaand aan de wedstrijd via mail te worden aangevraagd bij het hoofd veiligheid
  • De verleende toestemming die via mail wordt bevestigd, dient getoond te worden bij het betreden van het stadion
  • Voor opening van het stadion mogen er geen middelen ten behoeve van een sfeeractie op de tribunes worden geplaatst
  • Fakkels en vuurwerk zijn nooit toegestaan in het stadion
  • Afval die achterblijft na een sfeeractie op het veld dient door de organisator te worden opgeruimd
  • Gebruikte middelen dienen te voldoen aan de eisen gesteld in het handboek veiligheid van de KNVB

Spreekkoren

De KNVB heeft alle clubs verzocht om op te treden tegen kwetsende spreekkoren.
Mocht dit toch voorkomen dan zal de KNVB overgaan tot het geven van hoge boetes.

Helmond Sport zoekt stewards

Om het publiek nog beter van dienst te kunnen zijn is Helmond Sport op zoek naar dames en heren die zich aan willen sluiten bij ons team van stewards. Heb jij hier interesse in? Stuur dan een mail met je gegevens naar info@helmondsport.nl.
 

Voorwaarden kaartverkoop

Verkoop en/of afgifte van dit toegangsbewijs geschiedt onder de door de KNVB bij de Arrondissementsrechtbank gedeponeerde algemene voorwaarden, die verbindend zijn voor de koper en/of ontvanger en mogelijke opvolgende houder(s) dezes. De standaardvoorwaarden van de KNVB staan vermeld op  https://www.helmondsport.nl/sites/default/files/afbeeldingen/documenten/KNVB%20standaardvoorwaarden%202013%202014.pdf

knvb-logo.png