Helmond Sport / 21 februari 2020

Door een zorgvuldig proces om Helmond Sport gezond te maken, te laten groeien en weer sportief te kunnen presteren zijn er nieuwe inzichten en vragen ontstaan over de destijds gestelde voorwaarden van het nieuwe multifunctionele stadion en hoe die tot stand zijn gekomen. Voorwaarden die ervoor moeten zorgen dat Helmond Sport een sterke partner kan blijven voor het gezamenlijk project Campus de Braak.

Het is onze verantwoordelijkheid om zowel voor Helmond Sport, als de samenwerking met de partners van Campus de Braak en de Helmondse samenleving om daarover in gesprek te gaan met het gemeentebestuur, voordat we een akkoord kunnen geven op een voorlopig ontwerp.

Aangezien er binnen het bestuur van Helmond Sport geen unanieme overeenstemming is over dit besluit, hebben voorzitter Frans Stienen en waarnemend secretaris mevrouw Renee Hoekman besloten hun bestuurslidmaatschap per 21 februari te beëindigen.

Bestuur en directie Helmond Sport