Helmond Sport / 21 december 2012

Helmond Sport: Op weg naar promotie naar de veilige categorie II

Helmond Sport is goed op weg om een financieel gezonde club te worden. Helmond Sport wil open zijn over haar financiële situatie en communiceert deze regelmatig aan sponsoren en andere betrokken partijen. “Tijdens de sponsoravond van vorige week hebben we al meegedeeld dat Helmond Sport, volgens onze eigen berekeningen, op de goede weg zit. Uit de licentiebeoordeling van de KNVB blijkt dat onze berekeningen kloppen en dat wij voorlopig zijn ingedeeld in categorie II. Dit is een compliment aan het huidige bestuur, Stichting Belangen én alle sponsoren, “aldus algemeen directeur Mario Captein.  “We willen u hartelijk bedanken voor uw steun en bijdrage in de gezondmaking van onze club!”

De KNVB heeft dit licentiesysteem ingesteld om toezicht te houden op de financiële huishouding van de clubs. Helmond Sport zat in de onveilige categorie I en staat daarmee onder verscherpt toezicht van de KNVB. Voetbalclubs moeten binnen drie jaar de stap hebben gemaakt naar categorie II om hun licentie te mogen behouden. Aan het eind van het jaar 2013 zou Helmond Sport gepromoveerd moeten zijn, maar de club lijkt deze stap eerder te kunnen maken.

Helmond Sport is dus goed op weg, maar is er nog niet. Wanneer er bij het volgende meetmoment (maart 2013; aan de hand van de halfjaarcijfers van dit seizoen) opnieuw genoeg punten worden behaald, maakt Helmond Sport definitief de overstap naar de veilige categorie II.