Helmond Sport / 27 mei 2020

Beste supporters, sponsoren en medewerkers van Helmond Sport,

Maandag 25 mei jl. hebben wij met de gemeente, OMO, JVDI/De Fysioclub en SV De Braak het hieronder nader toegelichte mediationtraject besproken. De gemeente heeft daar aangegeven dat zij middels een persoverleg hierover vandaag gaat communiceren en de gemeenteraad zal informeren.

Directie en bestuur van Helmond Sport willen u bij deze informeren over het mediationtraject en de status van de ontwikkelingen omtrent sport- en beleefcampus de Braak.  

Directie en bestuur van Helmond Sport hebben op donderdag 26 maart 2020 in een bestuurlijk overleg met de gemeente en de andere partners SV de Braak, JVDI/De Fysioclub en OMO aangegeven dat zij graag deelnemen aan een voorgesteld mediation traject. Vanuit een constructieve en oplossingsgerichte gedachte, in het belang van het realiseren van sport- en beleefcampus de Braak en dus in het belang van de gehele Helmondse gemeenschap.

Helmond Sport heeft ten volle haar medewerking verleend aan deze mediation vanuit haar oprechte wens te komen tot een oplossing van in de loop der tijd ontstane obstakels.

De manier waarop het mediationtraject is verlopen, hebben wij helaas als teleurstellend ervaren. Het heeft vooralsnog geen bijdrage geleverd om gezamenlijk tot oplossingen te komen. Iets wat de bedoeling is van mediation. Wij hadden vertrouwen dat we eindelijk in gesprek zouden kunnen gaan met alle betrokkenen over onze nieuwe inzichten en ontstane vragen (over de totale businesscase). Dit, in het belang van Helmond Sport, de campus en de Helmondse gemeenschap.

Dit hebben wij voorafgaand, tijdens en na het mediationtraject continu aangegeven.

Waar wij als nieuw bestuur en directeur gaandeweg achter zijn gekomen is het feit dat de destijds voorgestelde businesscase om als BVO te participeren in de sport- en beleefcampus op basis van de huidige inzichten en situatie onverantwoord lijkt te zijn.

Wij kunnen daar als bestuur en directeur echter vooralsnog – juist in het belang van Helmond Sport, de sport- en beleefcampus de Braak en voor de Helmondse gemeenschap - geen verantwoordelijkheid voor nemen.

Wij houden u van verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Bestuur en directie Helmond Sport