Helmond Sport / 24 juni 2019

Maandag 24 juni 2019 heeft de heer Philippe van Esch na een zittingsperiode vanaf april 2012 het voorzitterschap van de BVO Helmond Sport beëindigd. Onder zijn voorzitterschap en mede door zijn betrokken inzet en doorzettingsvermogen is er, mede door de besluiten aangaande de ontwikkelingen op sportpark de Braak, waaronder het nieuwe stadion van Helmond Sport, continuïteit voor de betaald voetbalclub in Helmond tot stand gekomen. De heer Van Esch blijft als hoofdsponsor namens Vescom en adviseur betrokken bij Helmond Sport. De club is de heer Van Esch zeer erkentelijk voor zijn bijdrage als voorzitter in al die jaren en zal daar bij de aanvang van de competitie 2019-2020 nader toepasselijk op terugkomen.

Tevens hebben de heren Ari de Kimpe en Hans van der Maat hun bestuurslidmaatschap beëindigd. De heer De Kimpe is als boegbeeld van Helmond Sport al vele jaren betrokken bij alle ontwikkelingen van de club. Hij zal als sponsor namens Ariza en adviseur actief blijven voor Helmond Sport. De heer Van der Maat heeft als penningmeester van Helmond Sport zijn bijdrage geleverd aan het steeds meer stabiel worden van de financiële huishouding van Helmond Sport. De club is beide heren veel dank verschuldigd voor hun inzet in de afgelopen jaren en zal ook bij hen daar binnenkort toepasselijk aandacht aan schenken.

Het nieuwe bestuur vanaf 25 juni 2019:

Als voorzitter van de BVO Helmond Sport is benoemd de heer Frans Stienen. De heer Stienen is in juni 2018 als secretaris toegetreden tot het bestuur van Helmond Sport. Tot penningmeester van Helmond Sport is de heer Willem van Zantvoort benoemd. De heer Van Zantvoort is als lid algemene zaken in maart 2018 toegetreden tot het bestuur.

Als bestuurslid relatiebeheer is mevrouw Renee Hoekman in mei 2019 toegetreden tot het bestuur van Helmond Sport. Mevrouw Hoekman heeft na haar studie aan de Universiteit van Utrecht, gewerkt als beleidsadviseur voor het ministerie van Algemene Zaken in Den Haag. Na haar verhuizing naar Brabant is zij actief geweest in vele besturen en is onder meer betrokken geweest bij het binnenhalen van de Tour de France naar Mierlo. Van 2002 tot 2018 was zij wethouder in de gemeente Geldrop-Mierlo met onder andere de portefeuilles economie, ruimtelijke ordening en onderwijs. Binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven was zij jarenlang voorzitter van het wethoudersoverleg economie van de negen gemeenten.

Als bestuurslid commerciële zaken is de heer Eric van den Dungen in juni 2019 toegetreden tot het bestuur van Helmond Sport. De heer Van den Dungen is tientallen jaren directielid geweest van multinationals in de internationale logistiek. Hij was van 2008-2018 wethouder in de gemeente Haaren met onder andere financiën, economische zaken en onderwijs/sport in zijn portefeuille. Hij is tevens consultant en commissaris bij diverse organisaties, met als achtergrond management, financiën, organisatiekunde en mediation. Hij was van 2004 tot 2009 toezichthouder bij BVO RKC Waalwijk.

Voor de positie van secretaris van Helmond Sport is het bestuur nog in gesprek met enkele kandidaten.