Helmond Sport / 01 februari 2013

Op weg naar gezonde club en categorie-indeling

Afgelopen woensdag heeft de KNVB de nieuwe categorie-indeling van de clubs in het betaald voetbal bekend gemaakt. Deze indeling geeft aan in hoeverre een club financieel gezond is. In dit bericht komt naar voren dat Helmond Sport onder categorie I (onvoldoende) valt. 

De bekendmaking van de KNVB kan voor enige verwarring zorgen. Zoals eerder gecommuniceerd blijkt namelijk zowel uit onze eigen berekeningen als de beoordeling van de KNVB dat we op de goede weg zijn om te worden ingedeeld in categorie II (voldoende). Helmond Sport wordt echter pas in deze categorie ingedeeld als zij op twee meetmomenten aan de gestelde richtlijnen voldoet. 

Als naar aanleiding van de halfjaarcijfers bij het volgende meetmoment (maart 2013) opnieuw genoeg punten worden behaald, maakt Helmond Sport definitief de overstap naar de veilige categorie II.

De KNVB heeft dit licentiesysteem ingesteld om toezicht te houden op de financiële huishouding van de clubs. Voetbalclubs moeten binnen drie jaar de stap hebben gemaakt naar categorie II om hun licentie te mogen behouden. Aan het eind van het jaar 2013 zou Helmond Sport gepromoveerd moeten zijn, maar de club lijkt deze stap eerder te kunnen maken.