Helmond Sport / 23 januari 2023

Helmond Sport heeft haar jaarcijfers over het seizoen 2021-2022 gepresenteerd. Daarbij is een verslag van het bestuur opgenomen waar wordt ingegaan op de volgende onderdelen: voetbalzaken 2021-2022, samenstelling bestuur, medewerkers en vrijwilligers, financieel, Academy (jeugdopleiding), wet- en regelgeving en risico’s.

Op basis van de ingediende jaarcijfers 2021-2022 en prognosecijfers 2022-2023 behaalt Helmond Sport 16 punten op basis van het Financieel Rating Systeem (FRS), op basis van dit puntenaantal behoort Helmond Sport bij de financieel gezonde clubs en heeft Onze Club geen verplichting tot het opstellen van een plan van aanpak.

Jaarcijfers 2021-2022.pdf