Helmond Sport / 17 februari 2022

Helmond Sport vindt het jammer dat vakbond Coaches Betaald Voetbal (CBV) in de media heeft verkondigd dat Helmond Sport bepaalde afspraken uit de CAO zou hebben geschonden. Helmond Sport voelt zich gedwongen om hierop te reageren.

CBV heeft Helmond Sport op 16 februari 2022 gevraagd om te reageren op haar visie dat Helmond Sport de CAO zou schenden. Helmond Sport heeft diezelfde dag toegezegd op 17 februari 2022 te zullen reageren. Om voor Helmond Sport onverklaarbare redenen heeft CBV er vervolgens voor gekozen om die reactie niet af te wachten en in plaats daarvan direct op 16 februari 2022 de media op te zoeken. Helmond Sport betreurt dit. Helmond Sport is van mening dat partijen altijd eerst moeten proberen om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Zij vindt dan ook dat CBV eerst de discussie met Helmond Sport had moeten aangaan en niet direct naar de media had moeten stappen. Door haar gedrag maakt CBV het vinden van een oplossing alleen maar moeilijker. 

Helmond Sport hecht eraan om te benadrukken dat zij van mening is dat zij de CAO niet heeft geschonden. Het gaat om een verschil van inzicht over de uitleg van een artikel uit de CAO, die volgens Helmond Sport geen verplichting inhoudt.

Dit laat onverlet dat Helmond Sport graag in constructief overleg blijft met CBV voor een voor alle partijen bevredigende oplossing. Niet via de media, maar in goed onderling overleg.