Helmond Sport / 23 januari 2013

Spelers Helmond Sport lezen voor bij kindcentrum Mozaïek

Op woensdagochtend 23 januari hebben Zarko Grabovac en Pepijn Veerman, spelers van het eerste elftal van Helmond Sport, voorgelezen aan de kinderen van kindcentrum Mozaïek van Spring Kinderopvang. Dit in het kader van het Nationale Voorleesontbijt. Op deze ochtend werd in heel Nederland voorgelezen door BN’ers.

Het Nationale Voorleesontbijt markeert de start van de Nationale Voorleesdagen van woensdag 23 januari t/m zaterdag 2 februari. De Nationale Voorleesdagen worden georganiseerd om de aandacht te vestigen op het belang van voorlezen aan kinderen. Ook Spring Kinderopvang onderschrijft dit belang. Francis Gerrits, manager: “Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt hun veel plezier. We doen dus graag mee aan de Nationale Voorleesdagen om het belang hiervan uit te dragen. We zijn dan ook blij met de medewerking van de spelers van Helmond Sport. Ook de ouders van de kinderen waren aanwezig om het voorlezen bij te wonen.”

“Voor onze spelers is dit een leuke activiteit waarmee ze tevens een bijdrage kunnen leveren aan het stimuleren van lezen onder kinderen,” aldus algemeen directeur Mario Captein van Helmond Sport. “Door het openen van het Nationale Voorleesontbijt bij Spring Kinderopvang willen we onze voorbeeldfunctie inzetten om te laten zien hoe belangrijk het voorlezen aan kinderen is.”

Kindcentrum Mozaïek
Kindcentrum Mozaïek ligt aan de Nieuwveld 61 in Helmond-Noord. In het nieuwe gebouw is er een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal, een basisschool en een buitenschoolse opvang.
Zowel op het kinderdagverblijf als de peuterspeelzaal wordt er gewerkt met het VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) programma Startblokken. Dit om de kinderen op alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren. De basisschool maakt gebruik van hetzelfde programma, waardoor er een doorgaande lijn ontstaat. De dagelijkse activiteiten volgen verschillende thema’s én sluiten aan bij de thema’s van groep 1 en 2 van de basisschool. Meer informatie op www.spring-kinderopvang.nl