Helmond Sport / 28 augustus 2012

Verklaring categorie indeling Helmond Sport

Vorige week maandag werd bekend dat Helmond Sport samen met FC Dordrecht en NAC Breda de enige overgebleven clubs in categorie 1 zijn. Clubs in categorie 1 moeten aan de hand van een plan van aanpak werken aan hun financiële herstel en binnen 3 jaar promotie hebben gemaakt naar een veilige categorie. Naar aanleiding van de categorie-indeling hebben we verschillende vragen van supporters en sponsors gekregen.  Algemeen directeur, Mario Captein geeft uitleg hierover.

De financiële positie wordt door de KNVB beoordeeld aan de hand van het zogeheten financieel ratingsysteem. In dit systeem worden diverse financiële ratio’s berekend. Dit gebeurt drie maal per seizoen en de rating is gebaseerd op  actuele cijfers en cijfers uit het verleden. Dit laatste feit, de cijfers uit het verleden, is een van de redenen dat we nog steeds in categorie I zitten. De huidige, actuele cijfers zijn momenteel goed maar nog niet goed genoeg om de matige cijfers uit het verleden te compenseren.
Het laatste meetmoment, waarover de KNVB zeer recent heeft gecommuniceerd, betrof de begroting die Helmond Sport heeft ingediend voor het seizoen 2012-2013. De KNVB heeft de begroting weliswaar goedgekeurd maar heeft Helmond Sport door bovenstaand argument nog steeds ingedeeld in categorie I.

Het volgende meetmoment is in november. In november zal Helmond Sport de jaarcijfers over het afgelopen seizoen (dus het seizoen 2011-2012) indienen alsmede een update van de begroting voor het seizoen 2012-2013. Op dit moment worden deze jaarcijfers opgesteld. De jaarcijfers 2011-2012 zullen een verlies laten zien, maar we zullen het seizoen minder negatief afsluiten dan we op voorhand hadden begroot. De gesprekken met onze partners van de afgelopen maanden zullen er mede toe leiden dat de KNVB ons bij het volgende meetmoment (eind 2012 dus) Helmond Sport in categorie II zal indelen. Echter indien dit gebeurt dan is Helmond Sport formeel nog steeds ingedeeld in categorie I, omdat het systeem zo is dat er pas definitieve promotie uit categorie I gerealiseerd wordt indien op twee opvolgende meetmomenten indeling in categorie II gerealiseerd wordt. Het derde meetmoment is maart 2013. In maart 2013 worden de halfjaarcijfers voor het seizoen 2012-2013 beoordeeld. Dat is het moment dat de inkomsten die de afgelopen maanden zijn gerealiseerd (toename van sponsors en verkoop van Bjorn Sengier) worden meegewogen.

Kortom; we zijn op de goede weg, eind 2012 zullen we een eerste stap zetten richting categorie II en in maart 2013 de definitieve stap naar categorie II.
.