Opleiding


MFSA Nacht.jpg

Helmond Sport is een club met veel toekomstperspectief, vooral door de komst van de Sport- en Beleefcampus De Braak. Het wordt de ideale locatie voor de integratie van het opleiden van jeugdspelers met regulier onderwijs. De Academy gaat het verschil maken met visie, beleid, opleidingsklimaat, innovatie, kennis en vakmensen met als resultaat:

  • Optimaal rendement uit individuen.         

  • Hoog doorstroom rendement met regionale spelers richting het eerste elftal.

  • Realisatie ambities en doelstellingen Helmond Sport.

  • Het algehele sportniveau van de regio verhogen.

  • Kinderen boven het Nederlands gemiddelde voorbereiden op de maatschappij.

Stadion V1.jpg

Missie

Met een inspirerend opleidingsklimaat een zo groot mogelijke doorstroom creëren richting het eerste elftal en kinderen bovengemiddeld voorbereiden op de maatschappij.

Visie

In onze Academy ontwikkelen we kinderen richting een duale carrière. Sport en onderwijs versterken elkaar, waarbij we passie willen oproepen bij kinderen.
Talentontwikkeling, onderwijs en kind zijn krijgen de ruimte en zijn afgestemd op elkaar, dit om een zo hoog mogelijk rendement te verwezenlijken.

Historie en toekomst

De Academy is in zijn huidige vorm in 2018 gestart. Het eerste succes liet niet lang op zich wachten, want Helmond Sport O13 behaalde in het debuutseizoen 2018-2019 meteen het kampioenschap in de Tweede Divisie. Inmiddels bestaat de Academy uit vijf teams (O18, O16, O15, O14 en O13), de ambitie is om in 2024 zes teams te hebben. 

foto_MFSA2.png

Pijlers Academy

1) Voetbal.
Bij de Academy vinden we het belangrijk om attractief voetbal te spelen met de nodige passie en strijd. Spelers zijn initiatiefrijk in de verschillende fasen van het voetbal om op een creatieve manier het verschil te maken, waarbij spelplezier voorop staat. Ze durven uit te blinken met een gezonde ‘Helmondse brutaliteit’.
De Helmond Sport jeugd onderscheidt zich op het gebied van het nemen van initiatief, creativiteit, bewustzijn, onverstoorbaarheid, zelfsturing en samenwerken. Een optimale ontwikkeling in de bouwstenen Techniek, Inzicht, Fysiek en Mentaliteit om het verschil t.o.v. een tegenstander te kunnen maken.

2) Individuele ontwikkeling.
In de Academy gaat de individuele ontwikkeling voor het resultaat. Individuen ontwikkelen zich binnen de kaders van een team. Ieder talent werkt met een eigen spelersprofiel en persoonlijk ontwikkelplan (POP), zodat de speler zich met begeleiding op maat optimaal kan ontwikkelen. De speler wordt zelf verantwoordelijk gemaakt voor zijn eigen ontwikkeling, waardoor het talent meer inzicht krijgt in zijn prestaties en bewust wordt van zijn sterke en zwakke punten. Middels de hiervoor speciaal ontwikkelde app Spinsy (zie https://www.spinsy.nl) heeft elke jeugdspeler op elk moment toegang tot zijn persoonlijke doelen, persoonlijke ontwikkelpunten, training- en wedstrijdevaluaties etc.

3) Omgeving & prestatiegedrag.
In de Academy van Helmond Sport staat persoonsvorming centraal. We geloven erin dat als kinderen zich thuis en goed voelen in hun omgeving dat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het opleidingsklimaat is passend ingericht en de begeleidingsstaf begeleidt zowel bij Helmond Sport als op school.
Van spelers verwacht HS daarbij het volgende prestatiegedrag om zich optimaal te kunnen ontwikkelen op technisch, inzichtelijk en fysiek vlak: plezier, verantwoordelijkheid, discipline, concentratie, bewustzijn, initiatiefrijk, winnaarsmentaliteit en samenwerken.

4) Onderwijs.
Spelers in de Academy volgen hun onderwijs op de OMO Scholengroep Helmond:
Dr.-Knippenbergcollege (mavo – havo – vwo)
Het Vakcollege (basis – kader)
De Praktijkschool (praktijkonderwijs).

De spelers combineren hun sport met regulier onderwijs, waarbij de afstemming en maatwerk zorgt voor een optimaal opleidingsklimaat. Het doel hierbij is het vinden van een optimale balans in het combineren van onderwijs en sport, waarbij het kind voldoende tijd heeft en houdt om kind te kunnen blijven.

5) Ouders.
De Helmond Sport Academy hecht veel waarde aan de driehoek ouder, trainer, speler. Een open leercultuur en het spreken van ‘dezelfde’ taal zorgt voor een hoger rendement in ontwikkeling. 
Samenwerking met ouders staat dan ook hoog in het vaandel. De club informeert ouders zoveel als mogelijk over de ontwikkeling, een aantal keer per seizoen wordt een ouderraad overleg gepland.

foto_Huldiging_O13.jpg

jeugd-IMG_9357.jpg

jeugd-IMG_9355.jpg

jeugd-IMG_9338.jpg