Voorwaarden kaartverkoop

Verkoop en/of afgifte van een toegangsbewijs geschiedt onder de door de KNVB bij de Arrondissementsrechtbank gedeponeerde algemene voorwaarden, die verbindend zijn voor de koper en/of ontvanger en mogelijke opvolgende houder(s) dezes. De standaardvoorwaarden van de KNVB staan vermeld op KNVB Standaardvoorwaarden. Voor verdere informatie over stadionverboden, zie knvb.nl/themas/veiligheid/stadionverboden

Tevens heeft Helmond Sport een eigen huishoudelijk reglement: Huisreglement Stichting Helmond Sport

knvb.png