Samen leren met helmond sport

Het leercentrum van Samen Leren met Helmond Sport is gevestigd in het SolarUnie Stadion. De inspirerende locatie, de voetbalwereld én de ontmoeting met de spelers van Helmond Sport dragen ertoe bij dat leerlingen bijzondere ervaringen opdoen in een unieke leeromgeving. Juist dit stimuleert om beter te presteren!

Eerste- en tweedejaars leerlingen uit het voortgezet onderwijs in Helmond zijn bij Samen Leren met Helmond Sport Helmond wekelijks bezig met educatieve activiteiten. Deze activiteiten vinden plaats buiten de schoolsituatie maar tijdens de reguliere lesuren. De leerlingen werken hierbij aan de cognitieve en sociaal-emotionele competenties. Denk hierbij aan zelfvertrouwen, motivatie en samenwerken. Zo worden de leerlingen even uit hun dagelijkse omgeving gehaald en krijgen ze letterlijk alle rust en ruimte om zich te ontplooien. De leerlingen worden hierbij ondersteund door professionals uit het onderwijs, welzijn en sport.